Znajdą w nim Państwo m.in.:

  • kilkanaście kolorowych fotografii żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej NSZ;
  • wspomnienia Zygmunta Borowieckiego, adiutanta dowódcy Brygady Świętokrzyskiej płk. Antoniego Szackiego „Bohuna Dąbrowskiego”;
  • artykuł o udziale rosyjskich „białych” emigrantów w wojnie domowej w Hiszpanii (1936-1939);
  • studium na temat działalności wywiadowczej i kontrwywiadowczej NSZ;
  • erratę do powieści Williama Styrona Wybór Zofii.

 

Zapraszamy na Targi Książki Historycznej w Warszawie w dniach 26-29 listopada 2015 r. (Arkady Kubickiego na Zamku Królewskim).

 

 

 

 

 

 

Początek strony