Spis Treści

OD REDAKCJI

ŚRODOWISKA NAUKOWE W OKRESIE PRL

 • Tadeusz P. Rutkowski - Puszka Pandory, czyli wokół badań dziejów nauki w PRL
 • Piotr Franaszek - Wokół marca’68. Echa protestów studenckich 1968 r. w doniesieniach agenturalnych i opiniach naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Paweł Warot - „Uczelnia R” 1968–1989, czyli społeczność akademicka Olsztyna oczami Służby Bezpieczeństwa
 • Krzysztof Sychowicz - Studenci uczelni białostockich jako przedmiot działań operacyjnych Służby Bezpieczeństwa w latach 1980–1989

POLACY– ŻYDZI – NIEMCY. NA STYKU WZAJEMNYCH RELACJI W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

 • Marek Jan Chodakiewicz - Historia pewnego mordu
 • Peter Stachura - Gdy dziejopisarstwo przeradza się w propagandę
 • Wojciech J. Muszyński - Bolesław Piasecki ofiarą postmodernistycznej rewizji historii Mikołaj S. Kunicki, Between the Brown and the Red. Nationalism, Catholicism, and Communism In 20th-Century Poland – The Politics of Bolesław Piasecki (Athens: Ohio University Press, 2012)
 • Wanda Pełczyńska - Bernard Mark o getcie warszawskim
 • Marek Klecel - Dokąd zmierzają Niemcy?

ARTYKUŁY

 • Mateusz Werner - Parlamentaryzm Zygmunta Balickiego. Idea samorządu we wczesnej myśli endeckiej
 • Rafał Leszczyński - Rola Korpusu Ochrony Pogranicza w kształtowaniu świadomości społeczno-politycznej na ziemi tarnopolskiej (1924–1939)
 • Cecylia Kuta - Jerzy S. Sito pod nadzorem tajnych służb PRL

ARCHEOLOGIA PAMIĘCI

 • Hieronim Tukalski-Nielubowicz - „Jak liść wichrem gnany”. Wspomnienia z Polesia pod okupacją sowiecką w 1939 r. (oprac. Wojciech J. Muszyński)

DOKUMENTY

 • Sprawa zabójstwa Wawrzyńca Sielskiego w Wyszynie. Policyjna pacyfikacja Stronnictwa Narodowego w powiecie konińskim w lutym 1936 r. w świetle dokumentów prokuratury (wstęp i oprac. Rafała Sierchuła, Piotr Szewczyński)

ANTYKWARIAT

 • Janusz Laskowski - Nad Korsyką wieje wiatr od wschodu. Dziennik z deportacji (oprac. Paweł Juzwa)

POLEMIKI

 • Jan Woleński - Jeszcze w sprawie Lustracji jako zwierciadła
 • Piotr Gontarczyk - W odpowiedzi prof. Janowi Woleńskiemu

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

 • Wojciech J. Muszyński - bł. Pamięci Herbert Romerstein (1931–2013)
 • Anna Ronij - śp. Anna hr. Poray-Wybranowska (1919–2013)

RECENZJE I NOTY O KSIĄŻKACH
MEDIALNY PRZECIĄG
BIOGRAMY AUTORÓW

Spis treści numeru 29

Początek strony