Spis Treści

Od redakcji

Poezja

 • Jan Kostrzewa – Apel poległych
 • Jan Olechowski – Rejestr Katynia

Artykuły

 • Jan Józef Kasprzyk – Serce na dłoni… Wspomnienie o Konstantym Gryckan-Didkowskim
 • Konstanty Gryckan-Ditkowski – Opowieści wziętego w kamasze, czyli Armia Sowiecka od środka
 • Agnieszka Muszyńska – Migawki z Sowietów (1953-1955)
 • Michał Kowalczyk – Jan Ludwik Popławski wobec problematyki narodowej na „Ziemiach zabranych”
 • Jerzy Szokalski – „W zawieszeniu”. Jerzy Bandrowski na łamach moskiewskiej Gazety Polskiej w latach 1915-1917
 • Witold Wasilewski – Zmagania Mariana Zdziechowskiego z bolszewizmem
 • Jakub Siemiątkowski – Problem ukraiński w publicystyce Myśli Narodowej w latach 1930-1939
 • Paweł Zyzak – Zapomniane ludobójstwo: los Polaków w Związku Sowieckim w latach 30. XX w.
 • Marek Jan Chodakiewicz – Kraśnik: niemieckie siły policyjne w Generalnym Gubernatorstwie. Mikrostudium (część 3). Żydowska Służba Porządkowa
 • Krzysztof Kaczmarski – Działalność polityczna Tadeusza Bieleckiego na wychodźstwie w pierwszym okresie wojny (wrzesień 1939 – czerwiec 1941)
 • Magdalena Bogdan – W gościnie u generała Franco. Radio Madryt wobec wydarzeń polityki międzynarodowej w latach 1949-1955
 • Krzysztof Tarka – Zwerbować „Pismaka”. Marian Emil Rojek i wywiad PRL
 • Beata Kościelna – Gorące lato i złota polska jesień w Szczecinie w 1980 r.
 • Piotr Brzeziński – Ronald Reagan w propagandzie PRL okresu stanu wojennego

Dokumenty

 • „Tu mówi Madryt!…”. Audycje Radia National de Espana w języku polskim
 • „Pod kontrolą” i z „zachowaniem możliwości sterowania” (opr. Cecylia Kuta)
 • Antykwariat
 • Gen. Anton Denikin – Sprostowanie historii. Odpowiedź Polakom
 • Olgierd Skoruszewski – Agent pierwszego rzutu

Z żałobnej karty

 • Michał Wołłejko – Ks. Józef Obremski, patriarcha Wileńszczyzny
 • Marek Jan Chodakiewicz – Gawęda o Pani Maiko i jej klimatach

Recenzje

 • Wojciech J. Muszyński - Holokaust stereotypami i wrażeniami opisany: Jan Grabowski, Judenjagd. Polowanie na Żydów 1942-1945. Studium dziejów pewnego powiatu (Warszawa: Centrum Badań Bad Zagłada Żydów, 2011); Barbara Engelking, Jest taki piękny słoneczny dzień… Losy Żydów szukających ratunku na wsi polskiej 1942-1945 (Warszawa: Centrum Badań nad Zagłada Żydów, 2011)
 • Marek Białokur, Tomasz Koziełło - Trudne sąsiedztwo. Stosunki Polski z państwami ościennymi w myśli politycznej Narodowej Demokracji (1918 – 1939)
 • Marek Klecel - Zbrodnia Katyńska. W kręgu prawdy i kłamstwa, red. Sławomir Kalbarczyk, wstęp Janusz Kurtyka (Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2010).
 • Marek Jan Chodakiewicz - The Crime and the Lie: Anna M. Cienciala, Natalia S. Lebedeva, and Wojciech Materski, eds., Katyn: A Crime Without Punishment, (New Haven and London: Yale University Press, 2007).
 • Marek Klecel - Puste niebo nad Auschwitz? – Kościół, Żydzi, Polska. Wywiad z ks. Waldemarem Chrostowskim przeprowadzili Grzegorz Górny i Rafał Tichy (Warszawa: Fronda, Warszawa 2009)
 • Paweł Zyzak - Arch Paddington, Lane Kirkland. Champion of American Labor (New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2005)
 • Marek Klecel - Aparat represji wobec księdza Jerzego Popiełuszki 1982-1984, tom 1 (Warszawa: IPN, 2009)
 • Tomasz Szczepański - Marek Golińczak, Związek Radziecki w myśli politycznej polskiej opozycji w latach 1976-1989 (Kraków: ARCANA 2009)
 • Hubert Kuberski - Tymoteusz Pawłowski, Armia Marszałka Śmigłego. Idea rozbudowy Wojska Polskiego 1935-1939 (Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm, 2009)
 • Hubert Kuberski - Joanna Hytrek-Hryciuk, „Rosjanie Nadchodzą!” Ludność niemiecka a żołnierze Armii Radzieckiej (Czerwonej) na Dolnym Śląsku w latach 1945-1948 (Wrocław: IPN 2010)

Wysyp książek

Przegląd prasy

Biogramy autorów

Glaukopis, numer 21/22 - całość

 

Początek strony