Spis Treści

Archeologia pamięci

 • Hugh Gibson – Polska 1919 oczami amerykańskiego dyplomaty

Artykuły

 • Marek J. Chodakiewicz – Postmodernizm w średniowieczu – uwagi na marginesie książki Ildar Garipzanov, Patrick Geary, Przemysław Urbańczyk (red.), Franks, Northmen, and Slavs: Identities and State Formation in Early Medieval Europe (Turnhout: Brepols Publishers, 2008)
 • Arkadiusz Meller – Analiza porównawcza myśli gospodarczej i agrarnej Obozu Narodowo-Radykalnego „ABC” i Ruchu Narodowo-Radykalnego „Falanga”
 • Krzysztof Kaczmarski – Szapiro kontra Wizbek. Przyczynek do polityki personalnej rządu gen. Władysława Sikorskiego (1939–1943)
 • Tomasz Kenar – „Droga kamienista ale zawsze droga”. Horyzonty wobec sytuacji w PRL w latach 1956–1971
 • Jan Wójcik – Pod sztandarem Proroka. Ruch basmaczy w sowieckiej Azji Środkowej 1918–1933 przeciwko bolszewikom
 • Arkadiusz Karbowiak – Od samoobrony do terroryzmu. Żydowskie formacje paramilitarne w walce o niepodległość Izraela 1907–1948
 • Bartosz Kaczorowski – „Dla przyszłego pokoju i pomyślności Europy…”. Koncepcja bloku antysowieckiego w polityce frankistowskiej Hiszpanii pod koniec 1944 r.
 • Kazimierz Braun – Teatralne świadectwa Romana Brandstaettera
 • David Morgan – The War From Below: The 1989 June Election in Radom

Dokumenty

 • Piotr Gontarczyk – Bezbożnik – sowiecki Der Stürmer
 • Paweł Tomasik – Nieznany artykuł Adama Doboszyńskiego o gen. Władysławie Sikorskim

Reportaż

 • Jerzy F. Kotarba – Sandżak i Raszka. Mistyczne krainy spod znaku krzyża i Półksiężyca

Literatura

 • Aleksander Dzierżawski – Bajki polityczne

Varia

 • Marek J. Chodakiewicz – Zamiast apelu poległych. Środowiska narodowe w PRL
 • Tadeusz Wolsza – Wsiąkanie w PRL. Od wojny polsko-bolszewickiej do wymiaru sprawiedliwości Polski „ludowej” – zagadkowa biografia Henryka Swinarskiego (1906–1975)

Polemiki

 • Kazimierz Braun – Pomnik peerelowskiego absurdu
 • Jan Bańbor – Uwagi krytyczne do artykułu dr. Pawła Kosińskiego „Rozmowa z wrogiem. Ankieta kontrwywiadowcza 308. Oddziału Rozpoznania Frontowego Wehrmachtu dotycząca Powstania Warszawskiego” (Glaukopis, nr 15–16, 2009, s. 322–341)

Recenzje

 • Peter Stachura – John Earl Haynes, Harvey Klehr, Alexander Vassiliev, Spises: The Rise and Fall of the KGB in America
 • Jan Peczkis – Vladimir Jabotinsky, The Jewish War Front
 • Hubert Kuberski – Golo Mann, Niemieckie dzieje w XIX i XX wieku
 • Maciej Zieliński – Antony Beevor, Stalingrad
 • Wojciech J. Muszyński, Jolanta Mysiakowska-Muszyńska – Życie i śmierć dla narodu! Antologia myśli narodowo-radykalnej z lat trzydziestych XX wieku (red.) Arkadiusz Meller, Patryk Tomaszewski
 • Tadeusz Ruzikowski – Nie ma życia bez swobody. 30 lat ruchu młodej Polski (1979–2009), (red.) Kinga Marulewska, Arkadiusz Lewandowski, Arkadiusz Meller
 • Jolanta Mysiakowska-Muszyńska – Piotr Litka, Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Dni, które wstrząsnęły Polską
 • Krzysztof Osiński – Krzysztof Derdowski, Słownik opozycji demokratycznej regionu bydgoskiego1980–1989
 • Jolanta Mysiakowska-Muszyńska – Dariusz Węgrzyn, Aparat bezpieczeństwa wobec środowisk narodowych na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1945–1956

Medialny przeciąg

Biogramy autorów

Spis treści numeru 17/18

 

Początek strony