Spis Treści

Archeologia pamięci

 • Krystyna hr. Zamoyska-Panek – W piekle NKWD
 • Longin Łokuciewski – Druga podróż do Wilna

Artykuły

 • Michał Laszczkowski, Michał Wołłejko – Byli sobie Polesiusze… czyli szkic do dziejów Korporacji Akademickiej Polesia w Wilnie
 • Arkadiusz Meller – „Nowy ład gospodarczy” jako alternatywa dla liberalizmu i marksizmu. Kwestie gospodarcze i agrarne w myśli politycznej ONR-„ABC”
 • Krzysztof Kaczmarski – Sprawa „Listu otwartego” Adama Doboszyńskiego do prezydenta Władysława Raczkiewicza i gen. Kazimierza Sosnkowskiego
 • Kazimierz Krajewski, Leszek Żebrowski – Nieprawdziwa historia braci Bielskich. Komentarz historyczny
 • Jarosław Gdański – Ostlegionen – „Legiony Wschodnie” Niemieckich Wojsk Lądowych
 • Hubert Kuberski – Kryminaliści w mundurach. Powstanie i operacje pacyfikacyjne SS–Sonderkommando Dirlewanger na terenach Polski i Białorusi (1940–1944)
 • Bartłomiej Noszczak – Okoliczności utworzenia Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (1954 r. )
 • Beata Kościelna – Naznaczeni, potępieni i sprzedani. Z dziejów „ekskluzji” w PRL na przykładzie osób wyrzuconych z pracy po protestach robotników z Czerwca ’76 w Szczecinie
 • Antoni J. Wręga – Polskie tropy wokół zamachu na prezydenta Johna F. Kennedy’ego, czyli George de Mohrenschildt na Haiti (1963–1966) – pytania badawcze

Dokumenty

 • Jadwiga Osmólska – „Za naszego jednego członka zginąć musi czterech komunistów”
 • Wojciech J. Muszyński – Komory gazowe w KL Warschau. Raporty Centrali Służby Wywiadowczej Dowództwa NSZ o zainstalowaniu w Warszawie niemieckich komór gazowych (1943)
 • Paweł Kosiński – Rozmowa z wrogiem. „Podsumowujące sprawozdanie na temat powstania w Warszawie. Jego przyczyny i skutki” – ankieta kontrwywiadowcza 308. Oddziału Rozpoznania Frontowego Wehrmachtu

Poezja

 • Michał Kondratowicz – Reminescencje

Z żałobnej karty

 • Michał Wołłejko – ś.p. prof. Paweł Wieczorkiewicz

Wywiad Glaukopisu

 • Michał Wołłejko – O znaczeniu Powstania Warszawskiego – rozmowa ze ś.p. prof. Pawłem Wieczorkiewiczem

Reportaż

 • Tadeusz Zubiński – Tędy i owędy wokół Wenty

Recenzje

 • Jadwiga Osmólska – Anna Machcewicz, Kazimierz Moczarski. Biografia
 • Iwo C. Pogonowski, Paweł P. Styrna – Patrick J. Buchanan, Churchill, Hitler and the „Unnecessary War”
 • Marek J. Chodakiewicz – Marci Shore, Caviar and Ashes. A Warsaw Generation’s Life and Heath in Marxism, 1918–1968
 • Wojciech J. Muszyński – W obronie niepodległości. Antykomunizm w II Rzeczypospolitej, red. J. Kloczkowski i F. Musiał
 • Tomasz Wituch – Mariusz Bechta, Między Bolszewią a Niemcami. Konspiracja polityczna i wojskowa Polskiego Obozu Narodowego na Podlasiu 1939–195
 • Wojciech J. Muszyński – Paul Carrell, Alianci lądują!. Normandia 1944
 • Jolanta Mysiakowska – Tomasz Balbus, Katarzyna Stróżyna, „Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie…”. Komunistyczna bezpieka wobec kard. Henryka Gulbinowicza w latach 1970–1990
 • Hubert Kuberski – Heine Schneppen, Odessa. Tajna organizacja esesmanów
 • Jolanta Mysiakowska – O filmie „Popiełuszko. Wolność jest w nas” – raz jeszcze
 • Tomasz Szczepański – Białoruskie Zeszyty Historyczne, nr 30
 • Witold Wasilewski – Magdalena Ujma, Latyfundium Jana III Sobieskiego 1652–1695

Wychwycone z medialnego przeciągu

Biogramy autorów Glaukopisu

Spis treści numeru 15/16

Glaukopis, numer 15/16 - całość (6,2 MB)

 

Początek strony